Home
Domiee13
Cancel

TestAgain

Finally, it works xDD It’s time to comeback It’s time to comeback It’s time to comeback It’s time to comeback It’s time to comeback It’s time to comeback It’s time to comeback It’s time to comebac...

UMassCTF'21 - Web - heim Writeup

UMassCTF’21 - Web - heim Giao diện của trang web Mình thử nhập 1 cái tên bất kì và ấn enter Okay, mình được cấp 1 access token, nhưng để làm gì thì không ai nói :^( Mình thử fuzz trang we...

UMassCTF'21 - Web - Hermit-Part 1 Writeup

UMassCTF’21 - Web - Hermit-Part 1 Truy cập vào trang web bằng 1 trong 2 link, đây là giao diện của trang web: Nhìn qua thì mình khá chắc đây là File Upload Attacks, chúng ta sẽ phải upload fi...

hackthebox- misc - misDIRection Writeup

hackthebox - Misc - misDIRection Link: https://app.hackthebox.eu/challenges/55 Sau khi download và giải nén ta nhận được 1 folder .secret như sau Mình check thử 1 vài thư mục con Dùng lệnh t...

W3Challs - Web - Authentication Writeup

W3Challs - Web - Authentication Link: https://w3challs.com/challenges/web/authentication Truy cập link Mình click thử vào Administration và trang web báo lỗi “Forbidden Access! This part of ...

Hello World!!!

Finally, it works xDD My first post in my blog xDDDDDD. Hellooooooooooo